Termeni și condiții de utilizare

Platforma cadoulcuzambete.ro a fost dezvoltată de către Asociatia Aura Ion în vederea oferirii unei unelte de implicare de sustinători (companii și donatori) în cauzele organizației și pentru a promova spiritul civic în România.

Platforma cadoulcuzambete.ro este o soluție tehnică care ușurează persoanelor fizice si companiilor care doresc să se implice în program, implicarea în proiectele de Crăciun și să facă fapte bune pentru copii din medii defavorizate.

Pentru Asociatia Aura Ion această platformă reprezintă un instrument care permite gestionarea mai facilă a scrisorilor pe care copiii beneficiari ai organizației le scriu lui Moș Crăciun.

Termenii şi condiţiile prezente descriu modul de utilizare al platformei cadoulcuzambete.ro, cum este aceasta utilă pentru donatori, companiile şi organizațiile partenere şi ce solicităm cu respect celor care o utilizează.

Protectia datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Informații detaliate despre politica noastră de confidențialitate și drepturile dumneavoastră în ce privește prelucrarea de date cu caracter personal sunt disponibile la punctul VI.

Punctele cheie referitoare la funcționarea platformei cuprinse în acest document sunt:

 • I. Cadru general. Drepturi de proprietate
 • II. Organizații neguvernamentale, cauze și proiecte prezentate pe platformă
 • III. Companii
 • IV. Donatorii
 • V. Politica de salvgardare
 • VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal – Politica de confidenţialitate
 • VII. Link-uri
 • VIII. Modificarea platformei
 • IX. Încălcarea termenilor și condițiilor
 • X. Renunțarea la servicii
 • XI. Legislaţie aplicabilă şi reglementări
 • XII. Contact

I. Cadru general. Drepturi de proprietate

Platforma cadoulcuzambete.ro și toate serviciile aferente acesteia sunt deținute și administrate de către Asociatia Aura Ion. Acești termeni și condiții definesc modul în care puteți folosi această platformă și serviciile aferente. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document. Dacă nu doriți să vă supuneți acestor termeni și condiții trebuie să vă asumați faptul că nu veți putea accesa site-ul cadoulcuzambete.ro și nici nu puteți utiliza platforma cadoulcuzambete.ro și serviciile aferente acesteia.

Acești termeni și condiții pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcționare a platformei, în funcție de schimbările intervenite în funcționarea acesteia, în ceea ce privește legislația aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămane în responsabilitatea dumneavoastră să accesați și să verificați acest document în momentul în care accesați platforma online. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a platformei de la data publicării pană la următoarea modificare.

Întregul conținut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

II. Organizatia, cauze și proiecte prezentate pe platformă

Folosind platforma cadoulcuzambete.ro donatorii si companiile pot contacta Asociatia Aura Ion în vederea găsirii de donatori pentru achiziționarea cadourilor copiilor implicați în proiect.

În cazul în care rămân scrisori ale copiilor fără donatori, Asociatia Aura Ion nu este responsabilă pentru a găsi donatori.

Răspunderea pentru acuratețea informațiilor despre organizație, proiecte și copiii implicați aparține Asociatiei Aura Ion. Aceasta trebuie să detină toate aprobările și autorizațiile necesare pentru a-și desfăsura activitatea conform legislației în vigoare, precum și acordul atât al donatorilor, cât și al părinților/tutorilor legali ai minorilor implicați în proiect, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a informațiior despre aceștia transmise spre publicare pe platformă cadoulcuzambete.ro

III. Companii

Folosind platforma cadoulcuzambete.ro companiile pot alege mai multe scrisori ale copiilor pentru care angajații lor să pregătească cadouri.

Răspunderea pentru acurateţea informaţiilor despre companie aparţine în totalitate acesteia.

Asociatia Aura Ion poate dispune scoaterea unei Companii din proiect, în cazul identificării de către aceasta sau semnalării de către donatori sau organizații a unor încălcări ai acestor Termeni și Condiții.

IV. Donatorii

Răspunderea pentru acuratețea informațiilor despre donator aparține în totalitate acestuia.

În vederea diminuării oricăror prejudicii cauzate intereselor minorilor aflați în programul Cadoul cu zambete, nu sunt permise copierea imaginilor copiilor și nici distribuirea link-ului de creare a contului de donator fără acordul prealabil al reprezentantului Asociatiei Aura Ion.

Asociatia Aura Ion poate dispune scoaterea unui donator din proiect, în cazul identificării de către aceasta sau semnalării de către alți donatori sau organizații a unor abuzuri în acest sens, fără a mai avea dreptul de a-și crea un cont nou de utilizator și a participa în proiect.

V. Politica de salvgardare

Asociatia Aura Ion recunoaște că bunăstarea tuturor copiilor și a adulților vulnerabili este de o importanță capitală. Toți copiii și adulții vulnerabili, indiferent de vârstă, handicap, gen, moștenire rasială, credință religioasă, orientare sau identitate sexuală, au dreptul la o protecție egală față de toate tipurile de vătămare sau abuzuri.

Asociatia și oricine lucrează pentru noi sau împreună cu noi are responsabilitatea de a promova și de a proteja bunăstarea copiilor și a adulților vulnerabili în toate activitățile pe care le întreprindem. Nu vom tolera nici un comportament abuziv sau exploatator din partea donatorilor, voluntarilor sau a altor persoane implicate în derularea programelor noastre.

Asociatia trebuie să evalueze orice eveniment sau activitate pe care o angajează în mod direct, din perspectiva eventualei participări a copiilor sau a persoanelor vulnerabile, și să instituie proceduri adecvate de salvgardare a acestora.

Citește aici politica de salvgardare a Asociatiei Aura Ion în formă integrală.

Dacă ai cunoștință de situații în care politica de salvgardare a fost încălcată, te rugăm să ni le comunici aici folosind codul de acces: AuraIon.

Asociatia Aura Ion va face o selecţie preliminară a donatorilor si companiilor şi va permite înscrierea pe platforma doar a acelor companii care respectă condiţiile minimale impuse de către aceasta.

VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal – Politica de confidenţialitate

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/”GDPR”), Asociatia Aura Ion are obligația de a administra datele personale ale utilizatorilor Site-ului în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în acest document.

Prin completarea formularului de contact privind înregistrarea ca utilizator al platformei, vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Asocitatia și organizațiile partenere, în scopul utilizării platformei cadoulcuzambete.ro.

Pentru mai multe detalii citiți și 

Drepturile și obligațiile utilizatorilor platformei și ale Asociatiei Aura Ion  prevăzute de prezentul document, precum și toate efectele juridice ce decurg din acesta, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

VII. Link-uri

Platforma cadoulcuzambete.ro. va conţine link-uri către site-urile scolilor partenere, ale proiectelor acestora, precum şi alte link-uri pe care acestea din urmă le consideră relevante în descrierea proiectelor şi a altor elemente din pagina aflate în administrarea acestora.

Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susţinerea de către Asociatia Aura Ion a conţinutului şi a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

VIII. Modificarea platformei

Asociatia Aura Ion face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a platformei, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice modul din platforma cadoulcuzambete.ro fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate cauzate de nefuncţionarea platformei. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în platformă cadoulcuzambete.ro. şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

IX. Încălcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Asociatia Aura Ion a îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu platforma scadoulcuzambete.ro şi serviciile conexe.

X. Renunțarea la servicii

Conturile de utilizatori create, atât ale administratorilor ONG și Companii, cât și cele ale donatorilor, rămân active, dar puteți în orice moment să renunțați la a folosi platforma cadoulcuzambete.ro. Contul dumneavoastră de utilizator poate fi șters doar în urmă cererii dvs explicite pe adresă de email info@auraion.ro . Aceşti termeni şi condiţiile aferente vor continua să se aplice pentru toate utilizările platformei anterioare renunțării la servicii.

XI. Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a platformei cadoulcuzambete.ro. sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

XII. Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea platformei cadoulcuzambete.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email info@auraion.ro .

Ultima actualizare: 11 octombrie 2022